01 януари, 2018

Начало или край

Не зная още в този час,
какво ли има да се случи...
Да вярвам, нямам сили аз
и уморих се да се уча.
Но имам нужда от това, 
да се изплача, тъжна в стих.
Без упреци ненужни на света,
във който днес се преродих.

21 юли, 2014

Как...

Как... 

Как се гърчи светът полудял, 
усмирителна риза нахлузил, 
тръпне в болка разруха и кал 
- със нелепи, раздути илюзии... 

И спластени в порочност души 
- свойта участ сами заслужават, 
без частица да дават дори, 
даром грабещо все получават... 

Пак приглася небето за фон, 
гръмотевици, дъжд и порой... 
С този вечен, погубващ нагон 
- чак природата свири отбой...